Hej, sprawdź co potrafię 180° Branding

180° Branding

Sprawdź na żywo

JCHOST.PL / / CASE STUDY

„Opinie mówią same za siebie”

Usługi

Stworzenie strony internetowej
Identyfikacja wizualna
Pomysły brandingowe
Kreacja treści & SEO

Problem

JCHost.pl jest najlepiej ocenianą firmą w branży i może liczyć na ponad 20-letnie doświadczenie wysoko wykwalifikowanego zespołu. Logo i tożsamość nie pasowały jednak do wysoce profesjonalnego podejścia firmy. Stworzenie silnej identyfikacji wizualnej wraz z potężną stroną internetową miało zostać postrzegane jako nagroda za ciężką pracę załogi.

The problem

JCHost.pl is the best-rated company in the industry and can count on over 20 years of experience of a highly qualified team. Logo and identity, however, did not match the highly professional approach of the company. Creating a strong visual identity together with a powerful website was to be seen as a reward for the hard work of the crew.

Rozwiązanie

Przestudiowałem JCHost.pl i znalazłem inspirację w słowach klientów, które przemówiły do wyobraźni. Logo znalazło swój początek w jednej z głównych zalet firmy - szybkości. Strona internetowa natomiast została zaprojektowana w celu promowania dotychczasowych osiągnięć i jakości. Zapewniłem najlepiej ocenianemu hostingowi w Polsce wygląd, na który mistrzowie zasługują.

The solution

Webskill.group studied the subject matter and found inspiration in the words of the clients that appealed to the imagination. The logo has found its origin in one of the company's main advantages - speed. The website, on the other hand, has been designed to promote the hitherto achievements and quality. We gave the best-rated hosting in Poland the look that champions deserve.

Przekształcam Twoje doświadczenie w sukces w Internecie. W rozsądnej cenie.

SKONTAKTUJ SIĘ